HOME  |  ABOUT US  |  CONTACT US       Line id : ajkcctv       : ajkcctvchonburi

                CONTACT US

OFFICIAL CALL
  033-672776
  095-765-0066

 HOT LINE
   086-330-3032

 
laksana.ajk@hotmail.com
ajkcctv@hotmail.com

 
 หรือแอดมาที่ Line id : ajkcctv


     ajkcctvchonburi

    โปรแกรม/Sofeware

 Premium


E-clocking


Time2011 


Time2008

 
   รับสมัครงาน
 

  สำนักงานAJK

   สถิติเยี่ยมชมเว็บ
 
 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 82 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
386 คน
29124 คน
552927 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-03
 
ระเบียนพนักงาน
ระเบียนพนักงานคือ ข้อมูลทั่วไปของพนักงานทั้งหมดเช่น ชื่อ-นามสกุล พนักงาน หรือหมายเลขบัตร และรหัสผ่าน หรือการกำหนดสิทธิ์ เพื่อใช้กับเครื่องบันทึกเวลา และข้อมูลอื่น เป็นต้น เมื่อดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาแล้วจะมีข้อมูลแสดงที่ระเบียนพนักงาน
ไปที่เมนูของระเบียนพนักงาน ข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเครื่องบันทึกเวลา จะถูกจัดกลุ่มเข้าไปอยู่ในแผนก “OUR Department” เมื่อมีการแก้ไขให้คลิกที่ “OUR Department” ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดออกมาดังนี้ ระเบียนพนักงานจะมีเมนูดังนี้
1. เพิ่มข้อมูล
การเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ โดยการคลิกที่เมนู เพิ่มแล้วจะปรากฏปุ่ม “ตกลง”และ ”ยกเลิก”
2. แก้ไขข้อมูล
เมนูแก้ไขข้อมูลพนักงาน การแก้ไขโดยการคลิกที่พนักงานคนนั้น แล้วคลิกเมนูการแก้ไขเมื่อทำการแก้ไขรายละเอียดพนักงานเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการแก้ไขข้อมูลพนักงาน รายละเอียดข้อมูลพนักงานมีดังต่อไปนี้
รหัสที่เครื่อง คือ รหัสที่เครื่องบันทึกเวลาที่เพิ่มข้อมูลของพนักงานจากเครื่องบันทึกเวลา
รหัสพนักงาน คือ รหัสของพนักงานทั่วไปเช่น HR001 ซึ่งรหัสนี้ไม่จำเป็นต้องตรงกันกับรหัสที่เครื่องก็ได้
คำนำหน้า คือ คำนำหน้าของพนักงาน เช่น นาย นางสาว เป็นต้น
ชื่อ-นามสกุล คือ การระบุชื่อของพนักงานเพื่อแสดงรายละเอียดของพนักงาน
เพศ คือ การระบุเพศของพนักงาน
วันเกิด คือวันที่เกิดของพนักงาน
เบอร์โทร คือ เบอร์โทรส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
เชื้อชาติ คือ เชื้อ ชาติหรือสัญชาติเช่น ไทย จีน
วันที่เริ่มทำงาน คือ วันที่เริ่มการเข้ามาทำงาน
เบอร์โทรที่ทำงาน คือ เบอร์ติดต่อที่ทำงาน
ที่อยู่ คือ ข้อมูลที่พักอาศัยของพนักงานที่สามารถติดต่อได้
อำเภอ/เขวง คือ ระบุอำเภอหรือแขวง
เขต คือ การระบุเขต
จังหวัด คือ การะบุจังหวัดให้กับพนักงาน
รหัสไปษณีย์ คือ การระบุรหัสไปรษณีย์ของพนักงาน
3. ข้อมูลการเข้าเครื่องบันทึกเวลา
คือข้อมูลที่ใช้กับเครื่อง บันทึกเวลา ในกรณีที่ถูก การอัพโหลดข้อมูลเหล่านี้ไปยังเครื่องบันทึกเวลา โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

• สิทธิ์ คือ สิทธิ์การเข้าเครื่องบันทึกเวลามีอยู่ 3 รูปแบบ
USER =พนักงานทั่วไปไมมีสิทธ์แก้ไขข้อมูลในเครื่องบันทึกเวลา
Admin=พนักงานที่มีสิทธิ์เพิ่มหรือลบข้อมูลของ พนักงานทั่วไป แต่ไม่มีสิทธิ์ ตั้งค่าอื่นๆของเครื่องบันทึกเวลาSupervisor= พนักงานที่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลทั้งข้อมูลพนักงานและการตั้งค่าของเครื่อง
• หมายเลขบัตร คือ หมายเลขการใช้บัตรในการลงบันทึกเวลาทำงาน จะแสดงจำนวน 8 ตัวเลข
• รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ใช้ระบุการลงบันทึกเวลา ที่เครื่องบันทึกเวลา
4. ข้อมูลกะการทำงาน
ข้อมูลนี้จะแสดงก็ต่อเมือ่มีการกำหนดกะการทำงานให้กับพนักงาน
5. ข้อมูล Time Zone ของพนักงาน
ข้อมูลนี้จะแสดงเมื่อมีการกำหนด Time Zone ของพนักงาน


 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเจเค ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค 395/9  ม.3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Copyright (c) 2006 by ajk-digitalnetwork.com